Valda representanter 2020

Styrelsen

Bo Johansson – Ordförande
0708 – 10 26 47

Kenneth Fluor – Sekreterare och vice ordförande
0709 – 12 99 72

Anders Andersson – Ledamot
0733 – 26 76 10

Ronny Edvardsson – Ledamot
0705 – 54 39 34

Dan Håkansson, Riksbyggen – Ledamot
011-21 95 94

Ersättare

Göran B Karlsson
011 – 10 38 70, 0705 – 82 51 30

Inga-Lill Ringqvist
070-025 11 33 , 011 – 12 43 73

Valberedning

Ingrid Lindwall, sammankallande
011 – 18 21 16, 0739-15 82 96

Ales Kempny
011 – 13 18 36, 0706-65 20 02

Helene Nilsson 070-592 76 76

Revisorer

Hans Jakobsson, ordinarie
011 – 18 41 70, 0708-19 21 23

Gunilla Johansson ersättare

Lokalansvariga

Inga-Lill ringqvist 0700 25 11 33
Anders Andersson 0733 – 26 76 10

Tv- och datorhjälp

Christian Johnsson
0709 – 53 03 95