Kalender

Planering för 2019

21 maj         konstituerande möte

21 maj         styrelsemöte

10 juni         styrelsemöte

8 juli             styrelsemöte

5 aug           styrelsemöte

9 sept          styrelsemöte

7 okt            styrelsemöte

26 okt          arbetsdag

5 nov           styrelsemöte budgetmöte

18 nov         föreningsmöte – budget, underhållsplan mm

9 dec            styrelsemöte

 

 

 

 

Representanter för styrelsen är tillgängliga för diskussion med föreningens medlemmar en halv timme före varje möte i föreningslokalen.