Information

Budget

Föreningens aktuella stadgar

stadgar 181003 (8)

Årsredovisning

Underhåll

OVK – obligatorisk ventilationskontroll genomförs vart 3:e år med vidtagande av
erforderliga åtgärder- senast genomfört 2018Statuskontroll av samtliga lägenheter avseende genomförs vart 3:e år med
vidtagande av erforderliga åtgärder – senast genomfört 2018Varje år sker underhållsbesiktning av fastigheten tillsammans med förvaltare varefter
underhållsplanen uppdateras.Genomfört större underhåll senaste 5 åren
Taksäkerhet 2016
Nya hissar i samtliga huskroppar 2017
Byte av fläktaggregat 2018Planerat större underhåll närmaste 5 åren
Takmålning och plåtarbeten -2020
OVK och statuskontroll – 2021
Garagemålning mm – 2022
Byte av värmeväxlare och styr-/reglerutrustning mm- 2023

Ritningar

Ritningar

Samlad information för nyinflyttade

Information till nyinflyttade 2018

Lägenheter

Föreningens 117 lägenheter är av olika storlek och svarar mot olika behov;

5 rum och kök – 2 lägenheter, 4 rum och kök – 33 lägenheter, 3 rum och kök – 51 lägenheter,2 rum och kök – 28 lägenheter, 1 rum och kök – 3 lägenheter.

Kabel TV, 100mbit bredband och IP-telefoni betalas av föreningen. Föreningen har ett gemensamt förmånligt elavtal, med individuell avläsning för varje lägenhet.

Till varje lägenhet finns förråd antingen i bottenplan eller på respektive våningsplan.

Garage och parkeringsplatser

Det finns 82 garageplatser (varmgarage), varav ett mindre antal är så kallade MC platser och 15 parkeringsplatser. Ett kösystem som sköts av Riksbyggen gäller. I övrigt råder boendeparkering på gatorna i kvarteret.

Följande gäller vid fördelning av ledig garageplats eller parkeringsplats:

  1. Ledig plats erbjuds till samtliga i aktuell kö. Medlem med flest antal dagar i kön, och som accepterar platsen, erhåller platsen.
  2. Om medlem söker en andra plats krävs medgivande av styrelsen.
  3. Extern person (icke medlem i föreningen) kan få hyra plats men alltid efter beslut av styrelsen.

Föreningslokal

Vi har en egen föreningslokal som kan hyras av medlemmar. Lokalen rymmer 50 sittande, möjlighet att ta in 20 extrastolar och bord finns. Lokalen får utnyttjas fram till 24.00 och kostnaden är 350 kronor/tillfälle. Du behöver boka lokalen senast 2 veckor innan planerat utnyttjande. Projektor, duk och ljudsystem finns att låna efter kontakt med någon i styrelsen. Förutom själva lokalen har man även tillgång till ett kök utrustat med spis/ugn, diskmaskin, kyl/frys samt porslin. Toalett finns i anslutning till lokalen.

För bokning och mer information kontakta lokalansvariga, Kerstin och Ted Strömwall på telefon 0706-454544.

Övernattningsrum

Om du får gäster och har ont om sovplatser hemma kan du hyra föreningens övernattningsrum, som finns i anslutning till föreningslokalen. Rummet kan endast bokas av boende i föreningen. Där finns 2 sängplatser i form av 2st. 90-sängar.

När man hyr övernattningsrummet har man även tillgång till intilliggande kök, toalett samt möjlighet att låna dusch i anslutande bastulokal. Kostnad för att utnyttja övernattningsrummet är 350 kronor för den första natten och därefter 150 kronor för de två följande nätterna (maxtiden är tre dagar).

Den som hyr föreningslokalen kan utan extra kostnad ges tillåtelse att utnyttja övernattningsrummet vid samma tillfälle.

För bokning och mer information kontakta lokalansvariga, Kerstin och Ted Strömwall på telefon 0706-454544.

Bastu

Det finns tillgång till en bastu som kan utnyttjas av medlemmarna. Bastun rymmer upp till 6-8 personer. Den har en omklädningsdel med dusch och toalett. För att kunna utnyttja bastun behöver man kvittera ut en nyckel på Riksbyggens kontor mot en depositionsavgift på 300:-. Kontakta Riksbyggen, Bråddgatan 15, 0771 – 860 860. I entrén utanför bastulokalen finns en bokningslista där man bokar in sig på en ledig tid (upp till 2 timmar per tillfälle).

Gemensamma tvättstugor

I varje huskropp finns en gemensam tvättstuga med en större maskin än de som finns i lägenheterna. Här finns också torkrum/ torkskåp och en större tumlare samt grovtvättbänk. De gemensamma tvättstugorna har också elmangel samt uttag för strykjärn.

Snickarbod

Det finns en väl utrustad snickeriverkstad som får lånas gratis. Ta kontakt med Anders Andersson i styrelsen, 0733 – 26 76 10.

Miljö

Föreningens policy är att på ett bra sätt bidra till ett hållbart samhälle. Vi har sopsortering med kärl för återvinning av fraktionerna papper, plast, plåt, glas, lampor, lysrör och batterier. I vårt miljöhus finns kärl för komposterbart och brännbart hushållsavfall. Vi har även kärl för att i begränsad omfattning ta hand om grovsopor.

Vi gör regelbunden statuskontroll av samtliga lägenheter för att upptäcka ev fuktskador, läckage och brister avseende vvs- och elinstallationer. Även obligatorisk ventilationskontroll sker regelbundet.

Föreningen har utsett miljö-och energiansvarig samt brandskyddsansvarig, som arbetar med energieffektivisering och ansvarar för föreningens brandskyddsarbete i enlighet med Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete.

För underhåll och skötsel av vår miljö anlitar vi Riksbyggen men vi har också utsett en ansvarig för tillsyn av att den dagliga skötseln av fastigheten.