Föreningen

Här är föreningens aktuella stadgar. Ladda ner som pdf.

Nya stadgar 15-12-09

 

Årsredovisning

Arsredovisning 2017

Informationsmaterial

Vi har ett informationsmaterial till nyinflyttade (klicka här och ladda ner som pdf)

Information till nyinflyttade 2018

Lägenheter

Föreningens 117 lägenheter är av olika storlek och svarar mot olika behov;

5 rum och kök – 2 lägenheter, 4 rum och kök – 33 lägenheter, 3 rum och kök – 51 lägenheter,2 rum och kök – 28 lägenheter, 1 rum och kök – 3 lägenheter.

Kabel TV, 100mbit bredband och IP-telefoni betalas av föreningen. Föreningen har ett gemensamt förmånligt elavtal, med individuell avläsning för varje lägenhet.

Till varje lägenhet finns förråd antingen i bottenplan eller på respektive våningsplan.

 Ritningar

klicka här och ladda ner som pdf

Ritningar

 

Garage och parkeringsplatser

Det finns 82 garageplatser (varmgarage), varav ett mindre antal är så kallade MC platser och 15 parkeringsplatser. Ett kösystem som sköts av Riksbyggen gäller. I övrigt råder boendeparkering på gatorna i kvarteret.

Följande gäller vid fördelning av ledig garageplats eller parkeringsplats:

1.      Ledig plats erbjuds till samtliga i aktuell kö. Medlem med flest antal dagar i kön, och som accepterar platsen, erhåller platsen.

2.     Om medlem söker en andra plats krävs medgivande av styrelsen.

3.     Extern person (icke medlem i föreningen) kan få hyra plats men alltid efter beslut av styrelsen.

Miljö

Föreningens policy är att på ett bra sätt bidra till ett hållbart samhälle. Vi har sopsortering med kärl för återvinning av fraktionerna papper, plast, plåt, glas, lampor, lysrör och batterier. I vårt miljöhus finns kärl för komposterbart och brännbart hushållsavfall. Vi har även kärl för att i begränsad omfattning ta hand om grovsopor.

Vi gör regelbunden statuskontroll av samtliga lägenheter för att upptäcka ev fuktskador, läckage och brister avseende vvs- och elinstallationer. Även obligatorisk ventilationskontroll sker regelbundet.

Föreningen har utsett miljö-och energiansvarig samt brandskyddsansvarig, som arbetar med energieffektivisering och ansvarar för föreningens brandskyddsarbete i enlighet med Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete.

För underhåll och skötsel av vår miljö anlitar vi Riksbyggen men vi har också utsett en ansvarig för tillsyn av att den dagliga skötseln av fastigheten.

Avstånd

Det är nära till det mesta; t.ex;

Loius de Geer Konsert och Kongress 450 m, Filmstaden 500 m, Nya Parken Fotbollsarena 300 m,

Norrköpings Stadsbibliotek 500 m, Söder Tull 500 m, Norrköpings Konstmuseum 500 m, Arbetets Museum 600 m, Linden – Spiralen – Domino shoppinggallerior 500-700 m, Knäppingsborg med butiker 700 m,  Centralbadet 1200 m, Vrinneviskogen 1300 m