Aktuellt från styrelsen

Aktuellt

Styrelsen har antagit budget för 2020. Du hittar den under fliken information.

Styrelsens kontaktuppgifter finns på hemsidan;  norrkopingshus24.se